Laboratorium Metrologii Warunków Środowiskowych

 • Warunki środowiskowe
  Zakres pomiarowy Przyrządy pomiarowe
  Termohigrometry Źródło temperatury i wilgotności(termohigrometry)
  Anemometry -30°C - 150°C, 0%RH – 100%RH Komora klimatyczna
  Termometry Radiacyjne źródło temperatury Blackbody
  Pirometry -30°C - 650°C DBB-650
  Kamery termowizyjne Źródło temperatury (termometry) Piece kalibracyjne
  -30°C - 125°C Fluke 7103
  -45°C - 140°C Fluke 9170
  Temp. Otoczenia – 450°C Omega CL950
  Symulacja temperatury Kalibrator
  Termopary: B, C, E, J, K, L, N, R, S, T,U,XK,BP Fluke 7526A
  Czujniki rezystancyjne: PT385,PT3926,PT3916,NI120,CU427
  Pomiar temperatury Termometry
  -200°C to 100°C: ±0.025°C, Hart 1521
  100°C do 400°C: ±0.05°C 
  -50°C to 250°C: ±0.025°C  ASL F250
  Anemometry Prędkość przepływu powietrza Tunel aerodynamiczny
  2,5m/s, 5m/s, 10m/s, 15m/s Omega WTM-1000

 • Pomiar Ciśnienia
  Zakres pomiarowy Przyrządy pomiarowe
  Manometry Zadawanie ciśnienia Pompa hydrauliczna
  0 – 700 bar Crystal XP (Crystal XP2i)
  Kalibrator ciśnienia
  -0,83 – 20bar Fluke 718-300G
  Pomiar ciśnienia Manometr wzorcowy
  0 – 200inH20 Omega PCL-200
  0 – 200inH20 Merical LP200I
  0 – 10kpsi Crystal XP2i

 • Natężenie oświetlenia
  Zakres pomiarowy Przyrządy pomiarowe
  Luksomierze Źródło światła Luksomierz
  10lx – 15klx Sonopan L-100

Wzorcujemy;

 • Natężenie dźwięku 74, 84,94, 104 i 114 dB   dostępne częstotliwości to 125, 250, 500, 1000, 2000 o 4000 Hz

 • Natężenie oświetlenia Lx

 • Temperatura i wilgotność

 • Pirometry i kamery termowizyjne do 650°C

 • Kalibracja i pomiary ESD

 • Mierniki ciśnienia do 700 Bar

 • Generowanie ciśnienia 170 Bar z dokładnością 0,005%

 • Generowanie ciśnienia do 600 Bar z dokładnością 0,025%
 • Pomiar czasu ( stopery i zegary )

Jakość Twojego produktu ma początek w naszym laboratorium.

Stanowiska pomiarowe do wzorcowania warunków środowiskowych

Posiadamy wyposażenie techniczne zalecane i konieczne do wykonania prawidłowo procesu wzorcowania. W razie braku możliwości spełnienia wymogów specyfikacji badanego przyrządu nigdy nie podejmujemy wykonania usługi.
Doświadczenia nabyte w USA przenieśliśmy na grunt Polski. Jakość naszych procedur wzorcowania oraz systemu  jakości jest zgodna z  normą ISO 17025 .
Wszystkie pomiary wykonywane są zgodnie z procedurami METNAV, producentów, procedur własnych opartych na zaleceniach EURAMETu, procedur wojskowych lub procedur określonych przez zlecającego usługę.

Wzorcowanie i pomiar temperatury

Stanowisko temperatury jest wyposażone w przyrządy pozwalające nam na generowanie temperatur w zakresie -40°C do 1200°C metodą cieplną i olejową oraz do 1600°C metodą elektroniczną z wykorzystaniem bloku „Zero C° ” i napięcia stałego zgodnie z tabelą ITS-90.  Wzorcujemy  termometry elektroniczne , szklane, ostrzowe, termopary wszystkich typów oraz pirometry i kamery termowizyjne w zakresie widma 7,5 do 14 µm  od -40°C do 600°C

Wzorcowanie mierników ciśnienia

Stanowisko wzorcowania ciśnienia w naszym laboratorium wyposażone jest w precyzyjny kontroler firmy FLUKE, model 7250xi pracującym w zakresie 0,001 Bar do 172 Bar i dokładności 0,005 %, zasilany jest z butli z powietrzem syntetycznym o ciśnieniu 200 Bar

Uzyskaliśmy techniczną możliwość wzorcowania prawie wszystkich modułów serii 700 i 750 firmy Fluke o dokładności 0,025% i innych podobnej klasy metodą półautomatyczną używając interfejsu 700PCK.
Ciśnienie do 700 Bar wzorcujemy korzystając z kalibratora firmy Crystal XP2i2 z dokładnością 0,05%.

W zakresie małych ciśnień mamy możliwość generowania i pomiaru w zakresie: od ± 0 do 60 Pa i od ±0 do 600 Pa. Głównie z myślą  o wzorcowaniu manometrów różnicowych Serii 2000 Magnehelic®  (Pa) i podobnych w tym zakresie.

Wzorcowanie przyrządów do pomiaru natężenia oświetlenia

Pracownia pomiaru światła, zajmuje się wzorcowaniem mierników do pomiaru natężenia światła – luksomierzy. Jako wzorzec referencyjny używamy źródło firmy Gamma Scientific USA, o wartości stałej 1000 Lx. Pomiary w innych zakresach są wykonywane w ciemni na 5 metrowej ławie fotometrycznej z ustawnymi przesłonami skupiającymi promień światła lamp wzorcowych.

Korzystając z kuli całkującej Ulbricht’a przeznaczonej do pomiaru całkowitego strumienia  świetlnego z dowolnego źródła, możemy określić temperaturę barwy (°K), natężenie światła (Lx) czy też moc pobieraną przez testowane źródło światła. Kula wewnątrz pokryta związkami berylu Ba²­SO4 w celu równomiernego rozproszenia światła

                                                                                                                     FLUKE 7250xi 

W roku 2016 uwzględniając zapotrzebowanie klientów, zakupiliśmy do pracowni ciśnienia kalibrator firmy FLUKE, model 7250xi pracujący w zakresie 0 do 172 Bar i dokładności 0,005%. Integracja przyrządu z dyktowanym programem komputerowym umożliwia nam wzorcowanie i regulację czujników ciśnienia serii 700 i 750 firmy Fluke. Do tej pory było to możliwe tylko w laboratorium Fluke w Holandii. Dzięki temu systemowi zaoszczędzimy czas wykonania i koszty usługi dla naszych klientów

Jesteśmy  autoryzowanym Serwisem  oraz dostawcą cześci zamiennych do przyrządów firmy FLUKE na terenie Polski.

Przyrządy wzorcowane przez ANMAR otrzymują certyfikat wzorcowania z logo firmy ANMAR i FLUKE, wynikami pomiarów i listą przyrządów użytych w procesie wzorcowania, świadczy to o jakości naszych usług, użytego sprzętu  i programów komputerowych  MetCAL i MetNav będących w naszej dyspozycji a stosowanych i zalecanych  przez laboratoria producenta.