52120A Rozszerzenie pomiarów do 6000A. Czekamy na dostawę przyrządu

Łódź. Październik 2019 Uwzględniając potrzeby naszych klientów ANMAR Polska właśnie zakupił i czeka na dostawę wzmacniacza prądowego firmy FLUKE model 52120A,...

Nowy produkt w naszej ofercie

Vitrek Corporation USA rozszerzyła swoją gamę produktów.                            ...

Nowa definicja kilograma masy

Naukowcy zdecydowali o zmianie definicji kilograma. Do tej pory wzorem kilograma był walec “Le Grand K” wykonany ze stopu platyny (90...

EU-3458A Nowy przyrząd w naszym laboratorium

Nasz nowy przyrząd EU 3458A firmy Keysight z akredytowanym Świadectwem Wzorcowania producenta  dołączy do stanowiska wzorcowania kalibratorów, jego już legendarna precyzja...

Vitrek PA 900 Nowy przyrząd w naszym laboratorium

Kolejny nasz nabytek firmy Vitrek PA 900 Precyzyjny wielokanałowy analizator harmonicznych trafi na stanowisko pomiarów elektrycznych. Analizator doskonałej jakości i łatwy...

Wzorcowanie kluczy udarowych

Nasze laboratorium  rozszerzyło zakres usług o wzorcowanie kluczy udarowych (impact wrench). Stanowisko badawcze jest wyposażone w  tester firmy Checkline USA, typu TT-500...

Koniec serwisu DTX-1800

Informujemy naszych klientów że z dniem 1 lipca 2018 roku nie  przyjmujemy DTX-1800 do serwisu. Z tym dniem upłynął okres serwisowy...

Trochę o historii metrologii

Metrologia w Polsce 8/02/1919r. Józef Piłsudski podpisuje “Dekret o miarach” 1/04/1919 powołany został  Główny Urząd Miar                                                                                                                                                                                             1925 Polska przystępuje do Międzynarodowej...

VITREK 955i Nowy przyrząd w naszym laboratorium

Łódź, 29 stycznia 2018 r ANMAR Polska od kwietnia 2017 jest przedstawicielem firmy VITREK z Kalifornii, USA i dystrybutorem wszystkich produktów...

Nowe urządzenia w Laboratorium Warunków Środowiskowych

Obciążnikowo – tłokowy ( DWT)  tester ciśnienia to przyrząd do kalibracji manometrów olejowych do 250 MPa ( 2500 Bar), zapewniając powtarzalność wyników i dokładność...

Administratorem Twoich danych osobowych jest ANMAR Polska. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Kolińskiego 13 Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, żądania od nas ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które zostały nam udostępnione. W przypadku, gdy uważa Pan/Pani, że przetwarzamy dane w sposób niewłaściwy ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli przetwarzamy dane na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo ją wycofać. Pani/Pana dane nie będą profilowane oraz nie będą przesyłane do osób i państw trzecich. Zamknij