Fluke Calibration 5128A RHapid-Cal® na certyfikatach oznaczony będzie jako Standard # 413 .

Generator wilgotności   5128A RHapid-Cal® do wzorcowania czujników wilgotności i rejestratorów już jest w naszym laboratorium , umożliwi to nam szybsze wzorcowanie z akredytowaną dokładnością systemu 1% RH. Czas wzorcowania sond zostanie skrócony do 1/3 standardowego czasu w porównaniu z naszą   komorą klimatyczną

Fluke 5128A zapewnia także dokładniejszą i bardziej niezawodną kalibracje wielopunktową niż jednopunktowe kontrole  z użyciem ręcznych mierników wilgotności.

Fluke 5128A dostarczony został z  Akredytowanym Certyfikatem Kalibracji spełniającym wymagania  systemu ISO 17025 i zapewnia:

• Szybkość zmian wzrostu wilgotności wynosi około 10% RH / minutę; dla zmniejszenia 5% RH / min.

•   Najlepszą w swojej klasie dokładność systemu na poziomie ± 1,0% Rh dla niezawodnej kalibracji sondy wilgotności

•   Krótki czas stabilizacji wilgotności i temperatury dla wysokiej przepustowości kalibracji

• Szybkość zmiany wzrostu temperatury wynosi około 10 ºC / minutę; dla obniżenia temperatury o 1,5 ºC /min.