Nasze laboratorium  rozszerzyło zakres usług o wzorcowanie kluczy udarowych (impact wrench). Stanowisko badawcze jest wyposażone w  tester firmy Checkline USA, typu TT-500 i pozwala nam na sprawdzanie  kluczy w zakresie  68 – 680 Nm Dołączony 4 cyfrowy wskaźnik  wyświetla wartości w jednostkach  Nm, LB-lub kg-M (do wyboru) z dokładnością +/- 1%  i możliwość wyboru filtru w zakresie; 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1000Hz, 1500Hz i 2000 Hz