Informujemy naszych klientów że z dniem 1 lipca 2018 roku nie  przyjmujemy DTX-1800 do serwisu. Z tym dniem upłynął okres serwisowy przyrządu do pomiarów sieci LAN. Produkcja zakończyła się w roku 2009, od tego czasu FLUKE zobowiązany był serwisować, dostarczać części zamienne i akcesoria oraz zapewnić wzorcowanie  tego przyrządu minimum przez 7 lat. Serwis przedłużano o dwa lata ale teraz DTX-1800 przechodzi już do historii.