Metrologia w Polsce

8/02/1919r. Józef Piłsudski podpisuje „Dekret o miarach”
1/04/1919 powołany został  Główny Urząd Miar                                                                                                                                                                                             1925 Polska przystępuje do Międzynarodowej konwencji  Metrycznej,                                                                                                                                                         1966 Wprowadzenie w Polsce Międzynarodowego Układu Jednostek Miar „Si”

Na zdjęciu prezentujemy eksponaty z naszego muzeum zakładowego. W naszych zbiorach są oryginalne certyfikaty wzorcowania rezystorów 1Ω, 10Ω i 100Ω wydane  w roku 1949 w przez laboratorium w Paryżu. Inne certyfikaty w naszych zbiorach pochodzą z USA.