Pracownia Temperatury.

Skaner temperatury 1586A Super-DAQ i Fluke dry-well lub łaźnia olejowa jako system pomiarowy, umożliwia nam zautomatyzowanie  wzorcowania i charakteryzację  do 40 sensorów/sond temperaturowych jednocześnie bez pośrednictwa komputera i specjalistycznego oprogramowania. Skaner 1586A może testować RTD, termopary i czujniki termistorowe z szybkością 10 kanałów na sekundę  z  dokładnością ± 0.005 °C,

Wzorcowanie kilku lub kilkunastu sond w tym samym czasie i z doskonałą dokładnością ułatwi nam proces wzorcowania, wprowadzi powtarzalność pomiarów, a co ważne w znacznym stopniu skróci czas pomiarów.  Automatyzacja procesu pomiarowego na miarę XXI wieku.