Pracownia Temperatury.  PANRAN PR540 to nowy przyrząd typu „Ice Point” Punkt Zamarzania 0°C w naszym laboratorium temperatury. Zastąpi nieco wysłużoną Omegę TRCIII-A Ice Point™.

PR540 jest referencyjnym punktem 0°C z dokładnością 0.005°C i czasem stabilizacji około 30minut.Zamknięty zbiornik ciśnieniowy z wodą destylowaną, przy ciśnieniu atmosferycznym zapewnia stałą temperaturę 0°C. PR540 wyposażony jest w elektroniczny programator [°C/°F/°K] z odczytem 0.001°