Nasze laboratorium  rozszerzyło zakres usług o wzorcowanie kluczy udarowych (impact wrench). Stanowisko jest  badawcze wyposażone jest  w  tester firmy Checkline USA, typu TT-500 pozwalający  nam na sprawdzanie  kluczy w zakresie  50 – 500 Nm / 68 – 680 nm. Dołączony 4 cyfrowy wskaźnik  wyświetla wartości w jednostkach  Nm, LB-lub kg-M (do wyboru) z dokładnością +/- 1%  z możliwością wyboru filtru w zakresie; 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1000Hz, 1500Hz i 2000 Hz